Budżet partycypacyjny

Na stronach internetowych Warszawy pojawiło się interesujące ogłoszenie. Można zgłaszać się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

„Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy to grupa osób powołana uchwałą Zarządu Dzielnicy do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2016 rok, monitorowania i wspierania przebiegu budżetu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach budżetu. W skład Zespołu wejdą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, radni Rady Dzielnicy i osiedli oraz urzędnicy.”

Szczegóły dotyczące zadań, zakresu pracy oraz sposobu dostania się do Zespołu można znaleźć na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl

Zainteresowanych pracą nad projektami obywatelskimi gorąco zachęcam do udziału w pracach zespołu.