Program WWS

Warszawa zasługuje na więcej – Piotr Guział ogłosił program dla Warszawy. Część z postulatów można zrealizować w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury.

4×4 Pakt dla Warszawy, to program Piotra Guziała. Kandydat na Prezydenta Warszawy z ramienia Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej przedstawił koncepcję nowej jakości zarządzania miastem.

PAKT to: Partnerstwo, Administracja, Kapitał ludzki, Transport, czyli obszary o największym znaczeniu dla mieszkańców. Każdy z głównych obszarów PAKT-u ma cztery składowe.

więcej o programie można przeczytać TU