Samorządny Hongkong

W niedzielę, 12 października 2014 roku o godz. 13.00 pod bramą ambasady Chińskiej Republiki Ludowej przy ulicy Bonifraterskiej 1 w Warszawie, Warszawska Wspólnota Samorządowa uczestniczyła w pikiecie solidarności z protestującymi przeciw łamaniu zasad demokracji w Hongkongu.

Warszawska Wspólnota Samorządowa, organizator pikiety, uważa za swój obowiązek okazać wsparcie ludziom, domagającym się respektowania zasad prawdziwego samorządu zwłaszcza w sytuacji, gdy do ich poszanowania zobowiązała się strona chińska, obejmując administrowanie terenem Hong Kongu. Nie wolno nam tolerować gwałcenia wolności i wiarołomstwa w polityce. Poszanowanie fundamentalnych zasad społecznego i międzynarodowego ładu jest warunkiem wolności i pokoju w dalekim kraju, która imponuje światu niewzruszoną postawą także tu, nad Wisłą.

pikieta HK 1 pikieta HK 2