Wybory w Nowoczesnej

Obradująca 16 grudnia 2017 roku w Warszawie Rada Krajowa Nowoczesnej dokonała wyboru nowego Zarządu Krajowego.

Dzięki głosom członków Rady zostałem wybrany do zarządu.

Dziękuję!